Uchwała nr XVI/95/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 13 stycznia 2020w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 240a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVI/95/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 13 stycznia 2020


w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 240a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
Uchwala się program postępowania naprawczego Gminy Lubniewice na lata 2020 – 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski



Uchwała Nr XVI/95/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 stycznia 2020 r. (112kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały - Program postępowania naprawczego (1042kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 (1528kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 stycznia 2020, 08:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175