Uchwała nr XV/92/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 grudnia 2019w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/92/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§1.
Wyraża się zgodę na  obciążenie działki o nr ewid. 1026/8, położonej  w obrębie Lubniewice, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą KW GW1U/00025246/4, służebnością drogi koniecznej na czas nieoznaczony polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o nr ewid. 1026/5, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą KW GW1U/00000800/5, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. (456kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (298kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2019, 10:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206