Uchwała nr XV/91/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 grudnia 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubniewicach przy ulicy Zamkowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 32, stanowiącej własność Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XV/91/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubniewicach przy ulicy Zamkowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 32, stanowiącej własność Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204) uchwala się co następuje:


§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o pow. 2520m2 położonej w miejscowości Lubniewice przy ulicy Zamkowej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 32 stanowiącej własność Gminy Lubniewice, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00028387/5.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. (513kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2019, 10:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180