Uchwała nr XV/90/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 grudnia 2019w sprawie zamiaru utworzenia Punktu Przedszkolnego w GliśnieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) w zw. z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zmianami) ustala się co następuje:

Uchwała nr XV/90/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zamiaru utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gliśnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) w zw. z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zmianami) ustala się co następuje:


§ 1.
Rada Miejska w Lubniewicach wyraża wolę otwarcia z dniem 1 września 2020 r. Punktu Przedszkolnego w Gliśnie.
 
§ 2.
Organizacja Punktu Przedszkolnego zostanie ustalona w uchwale o utworzeniu Punktu Przedszkolnego.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                             Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Intencyjna Nr XV/90/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. (266kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2019, 10:36:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177