Uchwała nr XV/89/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) Rada Miejska Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XV/89/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) Rada Miejska Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach otrzymuje następujące brzmienie:
 
Stawki opłat za korzystanie z hali sportowej w LubniewicachZa zgodą Burmistrza Lubniewic halę można udostępnić nieodpłatnie lub ze zniżką do 50%.
 
§2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała nr XV/89/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2019 (489kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.66 z dnia 2020-01-07

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2019, 10:31:58)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 stycznia 2020, 08:51:36)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172