Uchwała nr XIII/80/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 listopada 2019w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/80/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 listopada 2019


w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Ulicy, zlokalizowanej na drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 82 obręb Lubniewice, nadaje się nazwę „ul. Lawendowa”. Lokalizację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.                                                                              Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 listopada 2019 r. (493kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (447kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 3126.2019 z dnia 2019-11-28

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2019, 15:00:46)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 listopada 2019, 13:45:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141