Uchwała nr VIII/51/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 czerwca 2019w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr VIII/51/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 czerwca 2019


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.
Po zapoznaniu się z:
1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2018 r.,
2. Sprawozdaniem finansowym za 2018 r.,
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2018 r.,
4. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice,
5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej,
udziela się Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                          Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 14:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105