Uchwała nr VIII/50/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 czerwca 2019w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506), art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr VIII/50/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 czerwca 2019


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506), art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Finansowe Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 14:45:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102