Uchwała nr VIII/49/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 czerwca 2019w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/49/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 czerwca 2019


w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:


§ 1
Rada Miejska w Lubniewicach udziela Burmistrzowi Lubniewic wotum zaufania.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                          Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 14:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98