Uchwała nr VII/41/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 maja 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2, art.214 pkt 3, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr VII/41/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 maja 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2, art.214 pkt 3, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę 42.501,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.501,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 42.501,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.501,00 zł

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.013.454,36 zł w tym:
1) dochody bieżące – 13.835.148,72 zł
2) dochody majątkowe – 2.178.305,64 zł

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Wydatków Gminy w wysokości 15.912.454,56 zł w tym:
3) Wydatki bieżące – 13.375.018,49 zł
4) Wydatki majątkowe – 2.537.436,07 zł

§ 5.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr V/30/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (75kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (87kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (190kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (271kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2019, 10:12:11)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 maja 2019, 10:14:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88