NULL string(0) ""

Uchwała nr III/14/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr III/14/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączna kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.673.894,31 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 30.469,46 zł
- Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.643.424,85 zł
 
§ 2.
Zmniejsza się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.673.894,31 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.541,22 zł
- Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę -1.693.435,53 zł
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączna kwotę planowanych Dochodów Gminy w wysokości 17.112.215,42 zł, w tym:
1) Dochody bieżące – 14.433.027,81 zł
2) Dochody majątkowe – 2.679.187,61 zł
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Wydatków Gminy w wysokości 22.514.120,75 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.022.757,31 zł
2) Wydatki majątkowe – 8.491.363,44 zł
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                           Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                             Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (174kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (157kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 stycznia 2019, 11:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648