NULL string(0) ""

Uchwała nr III/16/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2018w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lubniewicach:
1) w wysokości 2,55 zł do 1m² powierzchni w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym:
- oczyszczanie ulic
- opróżniania koszy ulicznych
- utrzymanie zimowe dróg, włącznie z posypywaniem solą i piaskiem,
- bieżące i częściowe utrzymanie dróg gminnych.
2) w wysokości 0,42 zł do 1m² powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych w gminie, w tym: parki, tereny sportowe, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, linii brzegowych jezior, cmentarze  oraz inne tereny zielone.
 
2. Kwoty dotacji przedmiotowej ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji określonych w ust.1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (39kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2018, 09:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 852