NULL string(0) ""

Uchwała nr III/13/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2018w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w LubniewicachNa podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz §15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubniewicach

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz §15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
 
1) Maria Tymusz – Przewodnicząca Komisji
2) Grzegorz Ziołek – członek Komisji
3) Wioletta Kiepura – członek Komisji
4) Tomasz Janiszewski – członek Komisji
5) Wiesław Komar – członek Komisji
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Sosnowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2018, 09:27:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711