NULL string(0) ""

Uchwała nr II/8/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 grudnia 2018w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wyszczególnionej w załączniku do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                              Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                               Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (30kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2018, 10:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781