NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 grudnia 2018w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr II/11/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:


§1.
Wyznacza się dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12 Panią Katarzynę Malinowską.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Malinowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2018, 10:24:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625