NULL string(0) ""

Uchwała nr II/4/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 grudnia 2018w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w LubniewicachNa podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz §15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/4/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubniewicach

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz §15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. Lubniewice (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej w Lubniewicach:
 
1. Komisja Planowania i Budżetu w składzie:
   1) Białek Edward – członek Komisji
   2) Bączkowski Justyn – członek Komisji
   3) Tymusz Maria – członek Komisji
   4) Jankowski Bartosz – członek Komisji
   5) Cieciura Mirosława – członek Komisji
 
2. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w składzie:
   1) Janiszewski Tomasz – członek Komisji
   2) Niewiadomski Tomasz – członek Komisji
   3) Stankiewicz Przemysław – członek Komisji
   4) Matczak Przemysław – członek Komisji
   5) Skowron Wiesław – członek Komisji
 
3. Komisja Rolnictwa, Przemysłu i Handlu w składzie:
   1) Niewiadomski Tomasz – członek Komisji
   2) Komar Wiesław – członek Komisji
   3) Kiepura Wioletta – członek Komisji
   4) Szydłowska Ewa – członek Komisji
   5) Matczak Przemysław – członek Komisji
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                               Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Sosnowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2018, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713