NULL string(0) ""

Uchwała nr I/3/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr I/3/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.
Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Lubniewic Pana Radosława Sosnowskiego w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4200 zł brutto,
2) dodatek funkcyjny – 1900 zł brutto,
3) dodatek specjalny – 40% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2440 zł brutto,
4) dodatek za wieloletnią pracę ustalony według odrębnych przepisów.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                    w Lubniewicach
                                                                                     Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Sosnowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 listopada 2018, 09:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792