NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/341/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 października 2018w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XLVI/341/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 października 2018


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) uchwala się, co następuje


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości wyszczególnionej w załączniku do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                   Przewodnicząca
                                                                       Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Katarzyna Sowa

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 października 2018, 10:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674