Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXIX/294/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2018


w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska położonego przy plaży miejskiej w Lubniewicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1.
Ustala się regulamin korzystania z kąpieliska w miejscowości Lubniewice (Plaża Miejska – Jezioro Lubiąż).
 
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o kąpielisku, rozumie się przez to wydzielony oznakowany fragment wód powierzchniowych jeziora Lubiąż (wyznaczony do kąpieli przez ratowników), pomosty, 2 strefy plaży: A i B oraz brodzik - zlokalizowane na Plaży Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3.
Kąpielisko jest obiektem nieodpłatnym, sezonowym, otwartym od dnia 1 lipca do 31 sierpnia, zarządzanym przez Gminę Lubniewice, oznakowanym tablicami informacyjnymi, czynnym codziennie w godz. 10:00 – 18:00 z przerwą od godz. 13:30 do godz. 14:15.
 
§ 4.
Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są stosować się do zapisów niniejszego regulaminu oraz poleceń ratowników pełniących tam służbę.
 
§ 5.
Oznaczenia kolorów wywieszanych flag:
 • flaga biała – kąpiel dozwolona; pełniony jest dyżur ratowniczy,
 • flaga czerwona – zakaz kąpieli; pełniony jest dyżur ratowniczy,
 • brak flagi – kąpielisko jest niestrzeżone; brak dyżuru ratowniczego.
 
§ 6.
Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy:
 • temperatura wody wynosi poniżej 14oC,
 • widoczność jest ograniczona do 50 m,
 • trwa akcja ratownicza,
 • występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody,
 • występują wyładowania atmosferyczne.
 
§ 7.
Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik oznacza się bojami (pławami), z tym że:
 • strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym,
 • strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym,
 • wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otoczony siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.
 
§ 8.
Dzieci do lat 12 mogą przebywać i korzystać z kąpieliska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 
§ 9.
Opiekunowie i prowadzący zajęcia grup zorganizowanych (półkolonii, kolonii, obozów) zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi.
 
§ 10.
W momencie wejścia do akwenu grupy zorganizowanej, każdy opiekun ma obowiązek zgłoszenia przybycia ratownikowi.
 
§ 11.
Uczestnicy grup zorganizowanych muszą być oznaczeni w sposób jednolity (np. czapeczki, chusty, itp.)
 
§ 12.
Opiekunowie i prowadzący zajęcia grupowe mogą używać gwizdków w sposób ograniczony i niezakłócający pracy ratowników.
 
§ 13.
Ratownicy kąpieliska ubrani są w koszulki koloru czerwonego z napisem „RATOWNIK”.
 
§ 14.
Na terenie kąpieliska zabrania się:
1) niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska,
2) kąpieli osobom nietrzeźwym,
3) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
4) skakania do wody z pomostów,
5) przekraczania granicy strefy oznaczonej bojami,
6) pływania pod pomostami,
7) nurkowania bez zgody ratownika,
8) zakłócania porządku, popychania, wrzucania innych do wody,
9) zanieczyszczania wody,
10) mycia ciała środkami chemicznymi,
11) wchodzenia na stanowiska ratowników,
12) wprowadzania zwierząt,
13) wjazdu pojazdami mechanicznymi.
 
§ 15.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z kąpieliska, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.
 
§ 16.
Zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania kąpieliska.
 
§ 17.
Skargi i wnioski należy składać drogą pisemną lub telefoniczną do Ratowników lub w Urzędzie Miejskim, ul. Jana Pawła II 51, 69 – 210 Lubniewice, tel. (95) 755 7052 – w dni robocze:
 • poniedziałek – od godz. 7:30 do godz. 16:30,
 • wtorek – czwartek – od godz. 7:30 do godz. 15:30,
 • piątek – od godz. 7:30 do godz. 14:30.
 
§ 18.
Za pobranie próbek wody i badanie jej jakości odpowiada Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 69 – 200 Sulęcin, ul. Lipowa 14 b, tel. (95) 755 3421.
 
§ 19.
Telefony alarmowe:
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Policja – 997
 • Straż pożarna – 998
 • Telefon alarmowy – 112
 
§ 20.
Traci moc Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie Lubniewice. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 2016.1473 z dnia 2016-07-08).
 
§ 21.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 22.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
   
                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                               Katarzyna Sowa
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.1289 z dnia 2018-05-24

Odpowiada za treść: Aleksandra Sosnowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 czerwca 2018, 11:13:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij