NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/269/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 listopada 2013w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Lubniewice rejon - Świerczowa Na podstawie art. 14 w ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/269/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Lubniewice rejon - Świerczowa

Na podstawie art. 14 w ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), uchwala się co następuje:


§1.
Zmienia się uchwałę Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Lubniewice – rejon Świerczowa w zakresie obszaru objętego planem – załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 października 2007 r. otrzymuje kształt określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.
Integralną częścią niniejszej uchwały jest Załącznik nr 1.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.


Załącznik nr 1 do uchwały (785kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 10:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718