Uchwała nr XVI/139/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 maja 2016zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowniczeNa podstawie art.42.ust.7 pkt 2 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz.191 z późn.zm.)

Uchwała nr XVI/139/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 maja 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

Na podstawie art.42.ust.7 pkt 2 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz.191 z późn.zm.)


§1
W uchwale Nr XXXI/239/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
 
1. „§  1  Lp. pkt. 4 w tabeli otrzymuje brzmienie":§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2016.1040 z dnia 2016-05-11

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (8 lutego 2018, 07:48:01)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 14:23:41)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151