NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/99/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 w sprawie przygotowania przez Burmistrza Lubniewic projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze Gminy Lubniewice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 37b pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/99/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 w sprawie przygotowania przez Burmistrza Lubniewic projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 37b pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1
W uchwale Nr XI/89/2015 § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 13:04:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692