NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/90/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lubniewice do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy DziałaniaNa podstawie art.9.ust.1 oraz art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI/90/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lubniewice do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania

Na podstawie art.9.ust.1 oraz art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) uchwala się co następuje:


§1.
Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Lubniewice do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z zastrzeżeniem realizacji w latach 2014-2020 jedynie strategii przygotowanej w oparciu o Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 13:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648