Uchwała nr XVI/126/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 maja 2016w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Lubniewice zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach miejsc dla osób wymagających opiekiNa podstawie art. 10 ust. 1art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/126/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 maja 2016


w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Lubniewice zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach miejsc dla osób wymagających opieki

Na podstawie art. 10 ust. 1art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia i powierzenie Gminie Lubniewice przez Gminę Krzeszyce realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach i zapewnienia w nim miejsc dla osób wymagających opieki, skierowanych z Gminy Krzeszyce.
 
§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do zawarcia porozumienia o którym mowa w § 1.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 12:26:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91