Uchwała nr XVIII/151/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 sierpnia 2016w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774,) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVIII/151/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 sierpnia 2016


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774,) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 39,58 m2 oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej w wysokości 256/1000, położonego w miejscowości Lubniewice, ul. Osadników Wojskowych nr 27, na działce o nr ewidencyjnym. 343 i powierzchni 351 m2, obręb 24 – Lubniewice, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00002892/0.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 10:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88