Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr XVIII/150/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 sierpnia 2016


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016 – 2028

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1, 229, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/106/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016-2028, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§  2.
Wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016-2029.
 
§ 3.
Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2016-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§  4.
Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do zaciągania:
a) zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3, do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
b) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (155kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (37kB) plik

Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 10:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij