NULL string(0) ""

Uchwała nr X/62/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 września 2011w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w SulęcinieNa podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz.1070 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr X/62/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 września 2011


w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz.1070 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)


§1
Na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie w głosowaniu tajnym wybrany został:
 
Pan Janusz Żuk
      
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przesłania listy wybranych ławników wraz z ich danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Sulęcinie

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 10:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2463