NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/259/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 191ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 88 ust. 1i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/259/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 191ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 88 ust. 1i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4, 69 – 210 Lubniewice, w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Gimnazjum im. Włodzimierza Korsaka z siedzibą Osiedle Słowiańskie 4, 69-210 Lubniewice, stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach, z siedzibą Osiedle Słowiańskie 4, 69 – 210 Lubniewice.
 
§ 2.
Obwód Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach obejmuje następujące miejscowości : Lubniewice, Osiecko, Glisno, Rogi, Jarnatów, Sobieraj.
 
§ 3.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4, 69 – 210 Lubniewice.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXXII/245/2017  Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach.
 
§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 08:56:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689