NULL string(0) ""

Uchwała nr X/66/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 września 2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr X/66/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 września 2011


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się co następuje:


§1
Odwołuje się z dniem 30 września  2011 r. ze stanowiska  Skarbnika  Gminy Panią  Krystynę Kosińską
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 09:59:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1432