NULL string(0) ""

Uchwała nr X/63/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 września 2011w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnie nabycie na mienie komunalne lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje :

Uchwała nr X/63/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 września 2011


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnie nabycie na mienie komunalne lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje :


§ 1
Postanawia się nabyć  nieodpłatnie w zasoby mienia komunalnego Gminy Lubniewice od Pana Romana Bucierka,  prawo własności nieruchomości -  lokalu mieszkalnego nr 12  wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 54/1000 części. Nieruchomość położona jest na Osiedlu Świerczów. Lokal nr 12 znajduje się  na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w klatce nr 3, posiada powierzchnię użytkową 57,72m² i powierzchnię przynależną w postaci piwnicy o powierzchni o powierzchni 11,19 m², składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 07:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541