NULL string(0) ""

Uchwała nr X/67/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 września 2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/67/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 września 2011


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1
Powołuje się z dniem 1 października 2011 r. Panią Zofię Iwaniec na  stanowisko Skarbnika Gminy.
 
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 09:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1528