NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/261/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,3 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIV/261/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,3 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 750,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.906,09zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o  kwotę 17.656,09 zł  
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 750,00zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.419,50 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 31.169,50 zł  
 
§ 3.
1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.179.597,06 zł, w tym:
- dochody bieżące – 14.415.059,65 zł
- dochody majątkowe 764.537,41 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.984.097,06 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 13.009.885,06zł
- wydatki majątkowe – 3.974.212,00 zł
 
§ 4.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok, „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok, „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Załącznik nr 1 do uchwały (21kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (18kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (48kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (41kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (48kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2017, 15:23:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868