NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/69/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 października 2011zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubniewice na lata 2010-2017Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/69/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 października 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubniewice na lata 2010-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uchwala się, co następuje:


§1
Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXX/259/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubniewice na lata 2010-2017, w ten sposób, iż dodaje się opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik nr 1 do uchwały (682kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 09:48:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2235