NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/245/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje :

Uchwała nr XXXII/245/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje :


§ 1.
Z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4, 69 – 210 Lubniewice, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Lubniewicach i dotychczasowe Gimnazjum im. Włodzimierza Korsaka w Lubniewicach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4, 69 – 210 Lubniewice.
 
§ 2.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4, 69 – 210 Lubniewice.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

metryczka


Odpowiada za treść: Renata Kaczmarek
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 09:44:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694