NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/250/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/250/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, dwóch pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 26,83 m2 znajdujących się na I piętrze budynku, położonego przy ul. Harcerskiej 21 na działce nr 633 na okres do 3 lat. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr: GW1U/00022894/0.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 09:41:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657