NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/249/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/249/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą i budynkiem gospodarczym oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej w wysokości 2145/10 000,położonego w miejscowości Lubniewice, ul. Jana Pawła II 49, na działce o numerze ewidencyjnym. 480 i powierzchni 622 m2, obręb 24 – Lubniewice, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00002942/6.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 09:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658