NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/248/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/248/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni 196 m2 stanowiącej własność Gminy Lubniewice położonej w obrębie Lubniewice, oznaczonej nr ewid. działki 586/3, dla której prowadzona jest KW nr GW1U/00003794/0.

§ 2
Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 09:38:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 663