NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/256/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy LubniewiceNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/256/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubniewice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Dopuszcza się możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.2360 z dnia 2017-11-14

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:49:48)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 08:34:45)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 664