NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/251/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych SłońskNa podstawie 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651, ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/251/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Słońsk

Na podstawie 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651, ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Powołuje się Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych Słońsk z siedzibą w Słońsku.
 
§ 2.
Członkami założycielami spółdzielni socjalnej będą:
1. Gmina Lubniewice
2. Gmina Słońsk

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z założeniem spółdzielni socjalnej.
 
§ 4.
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia i powierzenie Gminie Słońsk przez Gminę Lubniewice realizacji zadania w zakresie prowadzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Słońsk.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:34:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633