NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/246/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Uchwały nr Nr L/341/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014 r., w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/246/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Uchwały nr Nr L/341/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014 r., w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”, uchwala się, co następuje:


§1
Rada Miejska nadaje tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice” Pani Krystynie Rzepa.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:31:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682