NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/57/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 czerwca 2011w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVI/202/05 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) w związku z art. 8 i 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/57/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 czerwca 2011


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVI/202/05 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 9 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) w związku z art. 8 i 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1
W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/202/05 z dnia 21.09.2005 r. skreśla  się § 15.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Lubuskiego.

 

{1}

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.82.1627 z dnia 2011-08-01

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 09:33:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1807