Uchwała nr XVI/125/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 maja 2016w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Lubniewice na lata 2016 - 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 110 ust 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI/125/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 maja 2016


w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Lubniewice na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 110 ust 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Uchwala się Program Aktywności Lokalnej Gminy Lubniewice na lata 2016 – 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (995kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 września 2017, 14:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151