Uchwała nr VII/46/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 4 maja 2011w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w LubniewicachNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, conastępuje

Uchwała nr VII/46/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 4 maja 2011


w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Lubniewicach

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, conastępuje


§1
Rada Miejska w Lubniewicach  powołuje do składu osobowego Komisji Planowania i Budżetu określonego w §1 ust.1  uchwały Nr III/5/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubniewicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych Radną Marię  Tymusz 
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu  Rady Miejskiej
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 09:09:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1657