NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/242/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze zjeżdżalni Balbina w LubniewicachNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/242/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze zjeżdżalni Balbina w Lubniewicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.
Zjeżdżalnia Balbina zlokalizowana jest na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy Plaży Miejskiej w Lubniewicach i jest własnością Gminy Lubniewice.

§ 2. Korzystający ze zjeżdżalni zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać.

§ 3. Korzystający ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§ 4. Dzieci do 7 roku życia korzystają ze zjeżdżalni pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 5. Podczas wchodzenia na wieżę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. W szczególności zabrania się biegania po schodach, przepychania oraz zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.

§ 6. Nie jest dozwolony zjazd z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, w szczególności: zegarki, łańcuszki, kolczyki, bransolety, okulary itp.

§ 7. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjeżdżalni znajduje się woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.

§ 8. Ślizg można rozpocząć, gdy osoba poprzedzająca opuści wannę hamowną.

§ 9. Ślizg należy wykonać w pozycji siedzącej lub leżącej na plecach, nogami w kierunku zjazdu.

§ 10. Po zjeździe należy natychmiast opuścić wannę hamowną.

§ 11. Zabrania się ślizgów w pozycjach: „głową w dół”, „na stojąco”, „na brzuchu”, „na stopach”, „na kolanach”.

§ 12. Bezwzględnie zabrania się:
1) zjazdów parami i w grupie,
2) zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
3) wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
4) wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,
5) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów,
6) innych czynności zagrażających życiu i bezpieczeństwu własnemu, jak i innych osób.

§ 13.
Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 14. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.1753 z dnia 2017-08-11

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 10:19:04)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 sierpnia 2017, 14:29:01)
Zmieniono: Publikacja Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 580