NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/238/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/238/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku oznaczonym numerem 16D położonym w miejscowości Rogi, o powierzchni użytkowej 83,01 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – anteresolą o powierzchni 3,71 m2oraz związany z nim udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki nr ewid. 5589/1 o pow. 1574 m2 w wysokości 2585/10000.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00027298/7.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:47:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556