NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/237/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/237/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne:
  • lokal mieszkalny nr 3A/7 o pow. użytkowej 45,61 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 35/100, położony w miejscowości Lubniewice, Osiedle Świerczów na działce nr ewid. 1002 i pow. 0,3462 ha, obręb Lubniewice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00011357/4;
  • lokal mieszkalny nr 2/2/2 o pow. użytkowej 72,03 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicą o powierzchni 14,71 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 22,04 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 503/1000 położony w miejscowości Lubniewice, Osiedle Świerczów na działce nr ewid. 983 o pow. 0,1391 ha, obręb Lubniewice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00019509/1.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:44:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642