NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/235/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lubniewice w nieruchomości stanowiącej współwłasnośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/235/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lubniewice w nieruchomości stanowiącej współwłasność

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego udziału w wysokości 3/4, w nieruchomości niezabudowanej o nr. ewidencyjnym 985 i pow. 1 085 m2, położonej w Lubniewicach, Osiedle Świerczów, obręb Lubniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr GW1U/00012269/7.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521