NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/233/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/233/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie 24 – Lubniewice, gmina Lubniewice o nr ewidencyjnym działki 28/55 i powierzchni 1185 m2, dla której prowadzona jest KW nr GW1U/00027401/3.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:36:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540