NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/232/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 744) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/232/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 744) uchwala się, co następuje:


§ 1
Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Świerczewskiego położonej w miejscowości Lubniewice na ulicę Spacerową.

§ 2
Usytuowanie oraz przebieg ulicy o którym mowa w § 1 w sposób graficzny obrazuje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały (542kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.1749 z dnia 2017-08-11

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:24:08)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 sierpnia 2017, 14:27:49)
Zmieniono: Publikacja Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 950