NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/230/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017 - 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/230/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata  2017 - 2020 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały - Gminny program opieki nad zabytkami (1718kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.1771 z dnia 2017-08-23

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:15:23)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (24 sierpnia 2017, 14:07:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 592